Objektif

  • Melahirkan  pemimpin  berketerampilan dan berfikrah Islam yang dapat menyumbang kepada pembangunan modal insan


  •  Melahirkan murid yang bersahsiah cemerlang dan mampu berperanan dalam masyarakat, agama dan negara